Ogólnopolska Konferencja Podatkowa to sztandarowy i najbardziej prestiżowy projekt Koła. Jest to jedna z największych konferencji poświęconych tematyce podatków w Polsce, ciesząca się ogromną popularnością i renomą. Corocznie biorą w niej udział największe autorytety nauki i praktyki prawa podatkowego w Polsce.

Celem tegorocznej Konferencji jest przybliżenie założeń wykładni oraz stosowania prawa podatkowego ujęte zarówno z perspektywy teorii jak i praktyki. Z uwagi na to, że prawo podatkowe charakteryzuje się istotnym poziomem rozbieżności interesów stron stosunków prawnych, chcielibyśmy zwrócić uwagę uczestników Konferencji na problematykę tego zagadnienia. Będzie to możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu  wybitnych ekspertów, potrafiących poprowadzić nas przez meandry tych zagadnień.

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie studentów tematyką prawa podatkowego i zdając sobie sprawę z tego, jak dużą część spośród słuchaczy Konferencji należy do tej właśnie grupy, postanowiliśmy wybrać temat, który przybliży im niezwykle skomplikowany proces wykładni oraz stosowania prawa podatkowego. Dla praktyków i teoretyków prawa podatkowego chcemy zaś stworzyć okazję do podsumowań i refleksji, skonfrontowania swojej wiedzy z najnowszymi poglądami doktryny oraz otworzyć pole do wymiany poglądów i prowadzenia dyskusji.

Wysoki poziome merytoryczny Konferencji zapewnią zaproszeni prelegenci, wśród których znajdują się m.in. prof. dr hab. Wojciech Morawski, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, prof. dr hab. Witold Modzelewski, jak również przedstawiciele praktyki, pracownicy naukowi UJ oraz reprezentanci innych sponsorów Konferencji.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz przez Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego. Patronem merytorycznym jest zaś prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Podatkowego, co podkreśla jej najwyższy poziom naukowy.

Sponsorami tegorocznej edycji Konferencji są takie firmy jak  EY, PwC, Deloitte, Axelo, Crido Taxand oraz Małopolski Instytut Studiów Podatkowych. Patronatem medialnym zaszczyciły nas takie wydawnictwa jak Wolters Kluwer Polska S.A., C.H.Beck, Od.Nowa, Wiedza i Podatki oraz nowoczesny portal Legal Tech prawos.pl.

Więcej informacji o Konferencji oraz rejestracji można znaleźćna stronie internetowej http://www.podatki.confer.uj.edu.pl/ oraz na portalu Facebook pod adresem: http://www.facebook.com/konferencjapodatkowatbspuj/.

Zgłoszenia rejestracyjne będą przyjmowane do 12.04.2017 r. Koszt uczestnictwa w Konferencji to 250 zł (z opłaty są zwolnieni studenci i doktoranci). Więcej szczegółów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny są dostępne na naszej stronie. Uprzedzamy, iż liczba miejsc jest ograniczona.