Eksperci Pracodawców RP przypominają, że od początku istnienia specjalnych stref do dziś zainwestowano w nich blisko 88 mld zł. Tylko w 2012 r. napłynął tam kapitał o wartości ok. 7 mld zł. W kolejnych latach wielkość ta najprawdopodobniej zaczęłaby się kurczyć ze względu na niepewność co do dalszego istnienia SSE, która zniechęcała część firm do podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych na ich terenie. Jak wynika z badań KPMG, aż 73 proc. przebadanych przedsiębiorców zainwestowałoby tam dodatkowe środki, gdyby okres funkcjonowania Stref został wydłużony o 6 lat.

Zdaniem Pracodawców RP, niepokojący wydaje się fakt, iż zdaniem 67 proc. firm produkcyjnych skala ich działalności jest zbyt mała, by ulokować ją w jednej ze Stref. Wskazuje to na potrzebę stworzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby również i one miały możliwość czerpania korzyści z obecności w SSE. Nie można jednak zapominać i o tym, że ważne jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości także poza specjalnie wybranymi obszarami.

Zobacz także:

SSE będą funkcjonować do końca 2026 roku >>>