Emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, co przełożyło się na popyt w łącznej wielkości 8 mld USD.

Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z USA (60%), Wielkiej Brytanii (15%), Polski (9%), pozostałych krajów europejskich (11%) i Azji (5%). Wśród inwestorów znalazły się także instytucje z Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Południowej.

Obligacje zostały nabyte głównie przez podmioty zarządzające aktywami (76%), a także fundusze emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe (10%). Wśród pozostałych inwestorów, podobnie jak przy poprzednich emisjach, znalazły się również banki centralne (4%).

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim, zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Prospekt emisyjny dostępny jest na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych: www.sec.gov.

Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Citigroup, Deutsche Bank Securities oraz HSBC.