Krzysztof Burnos, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i międzynarodowej grupy roboczej FEE ds. corporate governance, która opracowała przewodnik, wyjaśnia, że wybór biegłego rewidenta powinien być przemyślany i poprzedzony zebraniem informacji o potencjalnych wykonawcach badania. Kierowanie się ceną, jako jedynym kryterium, jest niewłaściwe i pozbawia korzyści płynących ze współpracy z audytorem.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta