O dokonanie zmiany obszaru wniósł zarządzający wolnym obszarem celnym – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S. A. z siedzibą w Gdańsku. Z kolei właściwy miejscowo organ celny nadzorujący funkcjonowanie wolnego obszaru celnego nie wniósł zastrzeżeń do określonych na mapie granic wolnego obszaru celnego uznając, iż projektowane rozwiązania przedstawione w przekazanej dokumentacji umożliwią organom celnym skuteczne sprawowanie dozoru celnego.

Projektowana zmiana polega na zmniejszeniu powierzchni wolnego obszaru celnego z ponad 56 hektarów do blisko 31 hektarów. Zmiana przebiegu granic i powierzchni wolnego obszaru celnego związana jest z:
1) zmianą przeznaczenia nieruchomości znajdującej się aktualnie na terenie wolnego obszaru celnego na cele nie związane z funkcjonowaniem wolnego obszaru celnego;
2) wyłączeniem z terenu wolnego obszaru celnego budowli zabytkowych, oraz
3) poszerzeniem wejścia do Portu Gdańskiego i przebudową Nabrzeża Ziółkowskiego.

Jak podaje Departament Polityki Celnej aktualnie na powierzchni wolnego obszaru celnego, która jest przewidziana do wyłączenia z granic tego obszaru, nie jest prowadzona przez operatorów żadna działalność gospodarcza w ramach instytucji wolnego obszaru celnego, stąd ograniczenie obszaru nie wpłynie na liczbę operatorów, ani też na zakres działalności gospodarczej prowadzonej aktualnie przez te podmioty.

W toku procesu konsultacji projekt rozporządzenia będzie przekazany do zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w wolnym obszarze celnym.

Opracował: Michał Malinowski,
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mofnet.gov.pl, stan z dnia 17 lutego 2011 r.