Doradca podatkowy może on-line wyrazić zgodę dla KIDP na obciążanie swojego rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z jego zobowiązań wobec Izby, w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami. Wypełniony wniosek należy wydrukować i przesłać do Biura KIDP (pocztą lub e-mailem z podpisem elektronicznym).

Z kolei w systemie do eZamówień stron www, należy zalogować się (tak jak do mDoradcy), a aby zapoznać się z ofertą wynegocjowaną przez samorząd i złożyć zamówienie na stworzenie strony.

Proces składania on-line wniosku o legitymację składa się z czterech etapów, które są szczegółowo opisane w instrukcji  obsługi zamieszczonej w mDoradcy.

Natomiast system elektronicznej obsługi wniosków OC (dla doradców podatkowych i podmiotów uprawnionych) jest przeznaczony do obsługi umowy generalnej zawartej pomiędzy KIDP i TUIR WARTA S.A. W panelu można dokonać symulacji składki za ubezpieczenie (bez logowania się do systemu), a także zawrzeć umowę ubezpieczenia, kontynuacji lub doubezpieczenia.