Zdaniem NSA wspólnik wnoszący udział do spółki osobowej nie uzyskuje przysporzenia majątkowego. Nabywa tylko całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym. Sąd przypomniał też, że od 1 stycznia 2011 r. ustawa o PIT zwalnia z podatku przychody z tytułu wniesienia aportu do spółki osobowej (art. 21 ust. 1 pkt 50b). – Nie świadczy to jednak o tym, że wcześniej taki przychód był opodatkowany – powiedział sędzia Bogucki. – To zmiana doprecyzowująca.