Na podstawie art. 16 ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym, mMinister finansów lub organ przez niego upoważniony został zobowiązany do publikowania aktualnej listy pośredniczących podmiotów i pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Pośredniczący podmiot tytoniowy to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Do publikowania aktualnej listy podmiotów został upoważniony Dyrektor Izby Celnej w Katowicach.