Według jakiej stawki ryczałtu opodatkować wytwarzanie części do samochodów?
Działalność polega na wytwarzaniu z podzespołów programatorów i alternatorów do samochodu. Wytworzony produkt jest sprzedawany klientom i nie jest montowany w samochodzie.
Przychody jakie podatnik uzyskuje z tytułu produkcji i sprzedaży podzespołów programatorów i alternatorów do samochodu podlega opodatkowaniu 5,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Wyznaczając stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy kierować się zasadami określonymi w przepisach art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d. W art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.z.p.d. prawodawca wskazał, że w przypadku gdy podatnik osiąga przychód z działalności wytwórczej stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5%.
Oczywiście stosując regulacje u.z.p.d., w tym przepisy na podstawie których podatnicy wyznaczają wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy odwoływać się do definicji zamieszczonych w przepisach u.z.p.d.
Stosowanie do treści art. 4 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d. działalnością wytwórczą jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.
Jeżeli więc w analizowanym przypadku podatnik wytarza z podzespołów programatory i alternatory do samochodów, to przychód jaki uzyskuje wraz z ich sprzedażą podlega opodatkowaniu pięcioipółprocentowym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Jeżeli chodzi o klasyfikację wytwarzanych towarów według prawa statystycznego, to najwłaściwszym zdaje się być tutaj zaliczenie do działu 31 PKWiU wprowadzonego przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) - do końca 2009 r. na potrzeby podatkowe stosowana jest taka klasyfikacja.