Gospodarzem spotkania „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?" był przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. W spotkaniu uczestniczyli: wiceminister finansów Jarosław Neneman, przedstawiciele administracji podatkowej i skarbowej, przedsiębiorców, świata nauki, prawnicy, doradcy podatkowi, ekonomiści oraz przedstawiciele służb CBA, ABW, CBŚ, Komendy Głównej Policji.

Zgodzono się, że w walce z oszustwami w VAT nie wystarczy sama kontrola skarbowa. Należy działać szybko, wręcz przeciwdziałać wyłudzeniom. Z drugiej strony społeczeństwu zależy na poczuciu sprawiedliwości poprzez ukaranie osób dowodzących tym procederem. Dlatego konieczna jest współpraca między aparatem skarbowym, sądowym oraz służbami mundurowymi. - skuteczna wymiana informacji i specjalistycznej wiedzy z organami ścigania. Ogromne znaczenie ma też współpraca międzynarodowa.

Zobacz też: Przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT jednym z priorytetów w 2015 r. >>

Zauważono również, że państwo posiada ograniczone zasoby kadrowe, które nie są w stanie skontrolować wszystkich transakcji. Stąd tak ważna jest właściwa analiza ryzyka podatkowego. Z pomocą może przyjść również nowoczesna technologia np. system elektronicznych faktur czy też odpowiedni przepływ informacji pomiędzy instytucjami.

W podsumowaniu, uczestnicy podkreślili, że w Polsce istnieje luka kompetencyjna i komunikacyjna. Potrzebne są szkolenia z punktu widzenia kontroli, argumentacji procesowej. Z perspektywy organów ścigania – w Polsce brakuje działań operacyjno-rozpoznawczych (prewencyjnych). Problemem jest też brak centralnej jednostki kontroli w Polsce.