Jak wynika z zaprezentowanej wczoraj podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów informacji o działalności sądów administracyjnych w 2015 r., NSA podjął w 2015 r. łącznie 17 uchwał, z których aż 10 rozstrzygało kwestie podatkowe - pięć dotyczyło VAT, o przepisach CIT sąd rozstrzygał w dwóch uchwałach, po jednej uchwale zapadło w sprawie PIT i akcyzy

Więcej na ten temat w artykule " Rośnie liczba skarg kasacyjnych, a wraz z nimi zaległości" w Gazecie Prawnej >>