Lista osób wskazanych przez regionalne oddziały Izby do udziału w postępowaniu stanowi załącznik do stanowiska Krajowej Rady Doradców. Na aktualnej liście dostępnej w serwisie internetowym KIDP znajdują się nazwiska oraz dane kontaktowe doradców podatkowych z podziałem na szesnaście regionalnych oddziałów KIDP. Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w tej sprawie zawiera także instrukcję postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania.

Uczestnictwo przedstawiciela samorządu doradców podatkowych w przeszukaniu to obowiązek wynikający z zasad etyki zawodowej, jego naruszenie może więc skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.