Przyszłość rewizji finansowej, kierunki zmian i wyzwania profesji to główne tematy zbliżającej się Dorocznej Konferencji Audytingu. Do wygłoszenia referatów i udziału w dyskusjach panelowych organizatorzy konferencji zaprosili blisko 30 ekspertów, w tym przedstawicieli m.in. Ministerstwa Finansów, Departamentu Rachunkowości, Komisji Nadzoru Finansowego, Federacji Europejskich Księgowych, Międzynarodowej Federacji Księgowych, Banku Światowego, ACCA i Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii.

Dyskusja dla uczestników

Po raz pierwszy w trakcie konferencji odbędzie się dyskusja środowiskowa z udziałem kierownictwa KIBR. Tematem przewodnim będą szanse i zagrożenia dla zawodu biegłego rewidenta. Bo tegoroczna edycja Dorocznej Konferencji Audytingu odbywa się w szczególnym momencie – trwają prace nad wdrożeniem postanowień unijnej reformy rynku audytorskiego. Konferencja będzie okazją do rozmowy o kierunkach tych zmian.

Wciąż można się rejestrować

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 października 2015 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance. Program konferencji i rejestracja na wydarzenie znajdują się pod adresem: 16dka.systemcoffee.pl.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta