– Tegoroczny temat ma dla naszej profesji szczególne znaczenie. Rachunkowość i rewizję finansową czekają duże zmiany. Nasze środowisko czeka na ostateczny kształt nowej ustawy regulującej zawód biegłego rewidenta. Wprowadzi ona w życie postanowienia unijnej reformy rynku audytu, którą stosuje już część krajów europejskich. Już za moment środowisko przejdzie także na nowe, międzynarodowe standardy rewizji finansowej. A sprawozdawczość czekają zmiany związane z obowiązkiem raportowania niektórych danych niefinansowych. Świat pędzi do przodu, a rachunkowość i rewizja finansowa muszą nadążać za kierunkami, w jakich rozwijają się rynki kapitałowe i zmieniają procesy gospodarcze – mówiła Barbara Misterska-Dragan na otwarciu Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości. O kierunkach zmian rewizji finansowej w Polsce na tle rozwiązań w Unii Europejskiej mówiła także w trakcie referatu wygłoszonego pierwszego dnia wydarzenia.

Celem Zjazdu, który w tym roku odbywał się w dniach 28-30 września na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, była wymiana poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii i praktyki rachunkowości i rewizji finansowej oraz zacieśnienie współpracy między ośrodkami akademickimi, a także integracja środowiska naukowego. Spotkanie było też okazją do przedstawienia dorobku naukowego i doświadczeń ośrodków akademickich oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.

– Dla środowiska biegłych rewidentów harmonijna współpraca ze środowiskiem akademickim jest niezwykle ważna – podkreślała na spotkaniu Barbara Misterska-Dragan. Przypomniała, że to właśnie katedry rachunkowości w całej Polsce są kuźnią specjalistów, którzy później zasilają szeregi Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. – To tutaj wiedza zapisywana jest w praktykę, która daje wytyczne co do sposobu opisywania i weryfikowania zjawisk gospodarczych. Dlatego jako samorząd biegłych rewidentów, od lat współpracujemy ze środowiskiem akademickim, a wśród przedstawicieli naszego zawodu jest wielu znakomitych akademików, którzy każdego dnia wkładają pasję i trud w przygotowanie nowych kadr – dodała Barbara Misterska-Dragan.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł