Pytanie

Jesteśmy spółką z o.o., czynnym podatnikiem VAT i akcyzy. Planujemy rozszerzyć działalność poprzez sprowadzanie samochodów używanych z Anglii, które nie byłyby rejestrowane w Polsce, tylko rozbierane na części do dalszej sprzedaży. Samochody będą kupowane zarówno od osób fizycznych, jak i od firm angielskich.
Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa takich transakcji?
Jakie obowiązki podatkowe będą ciążyć na spółce w związku z takimi transakcjami?

Odpowiedź

Spółka będzie zobowiązana do zapłaty akcyzy od sprowadzonych z Anglii samochodów. Będzie też zobowiązana do rozliczenia VAT od tych samochodów, które zostaną nabyte na postawie faktury (z wyłączeniem marży). Dla potrzeb księgowych trzeba będzie oszacować wartość poszczególnych części.

Uzasadnienie

Ze względu na nabywanie w Anglii samochodów osobowych i przywożenie ich do kraju, spółka będzie zobowiązana do zapłaty akcyzy. Zgodnie bowiem z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Gdyby jednak spółka po nabyciu, a przed przywozem do Polski demontowała samochody na części, to można byłoby uznać, iż nie powstanie wobec w takim przypadku obowiązek podatkowy w akcyzie – brak będzie przedmiotu opodatkowania – części samochodowe nie podlegają opodatkowaniu akcyzie. Przywóz samochodu w całości, nawet jeśli jest niesprawny lub powypadkowy podlega wciąż obowiązkowi podatkowemu (zob. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 maja 2009 r., IPPP3-443-168/09-2/JK).

W odniesieniu do rozliczeń w VAT wystąpienie obowiązku rozliczenia WNT nastąpi w przypadku nabywania samochodów od firm, chyba że będzie to nabycie samochodu sprzedanego w systemie VAT marża (na fakturze sprzedaż musi to być wyraźnie wskazane). W przypadku nabywania samochodów od osób fizycznych brak będzie takiego obowiązku. W przypadku nabyć od angielskich osób fizycznych nie wystąpi także obowiązek zapłacenia PCC, ze względu na fakt zawarcia transakcji poza granicami kraju.

Jako spółka z o.o. jesteście Państwo obowiązani do prowadzania ksiąg rachunkowych. Nabyte samochody, w zależności od podmiotu będą udokumentowane na podstawie umów sprzedaży (od osób fizycznych) lub na podstawie faktur (od firm). Każdy z przywiezionych samochodów będzie źródłem części zamiennych, będą one stopniowo podlegać rozchodowi (czyli sprzedaży). Z tych też względów każdy samochód jako koszt powinien zostać zaksięgowany na magazyn. Dopiero zejście każdej części w wyniku jej sprzedaży powinno być wprowadzane do kosztów. Oczywistym problemem będzie wycena takiego rozchodu, gdyż znana jest cena ogólna za cały samochód. Wydaje się, iż rozsądne będzie zatem szacowanie ich wartości proporcjonalnie do wartości nabytego samochodu.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.)