Odpowiedź:

Wcześniejsza spłata skutkuje zmianą daty, na którą dokonuje się kalkulacji niedostatecznej kapitalizacji.

Uzasadnienie:

Rozumiem, że spółka nie wybrała alternatywnej metody rozliczania niedostatecznej kapitalizacji, o której mowa w art. 15c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)  – dalej u.p.d.o.p.
Odsetki, jako specyficzne wynagrodzenie za korzystanie z pożyczonych pieniędzy, nie są świadczeniem stałym, ale ich wartość zależy od okresu, na który pieniądze zostały pożyczone. Wcześniejsza spłata kwoty głównej powinna zatem obniżać wartość tego wynagrodzenia (odsetek).
Odsetek podmiotów powiązanych nie uznaje się za koszty w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p.).
W efekcie w wyniku wcześniejszej spłaty pożyczki (a co za tym idzie i odsetek, jako płatnych z ostatnią ratą pożyczki) zmianie ulega dzień, na który należy dokonać analizy pożyczki pod kątem niedostatecznej kapitalizacji (przykładowo zamiast na ostatni dzień listopada 2017 r., to na ostatni dzień sierpnia 2016 r.). Przepisy nie przewidują innych konsekwencji wcześniejszej spłaty pożyczki.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  23.09.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami