Przykładowo w Sopocie podatek od nieruchomości w przypadku budynków mieszkalnych wynosić będzie od 1 stycznia 0,75 zł za metr kw., co oznacza podwyżkę w wysokości 1 gr. Użytkownicy budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, zapłacą natomiast nieco mniej – 22,86 zł za metr kw. (w 2015 roku było to 23,02 zł za metr). Identyczne stawki jak w Sopocie obowiązywać będą w 2016 r. w Gdańsku i w Gdyni. W przypadku obu tych miast oznacza to pozostawienie na dotychczasowym poziomie stawki za metr kw. powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych i nieznaczną obniżkę w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza (w 2015 r. opłata ta wynosiła w obu miastach 23,13 zł za metr kw.).

Mieszkańcy Sopotu zapłacą w nowym roku nieco mniej za posiadanie psa. Opłata ta wyniesie 66 zł (przy 68 zł w 2015 r.). Z opłaty tej zwolnieni zostaną jednak m.in. posiadacze psów wziętych ze schroniska, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz - w niektórych przypadkach - osoby powyżej 65 roku życia. W Gdańsku i Gdyni opłaty za posiadanie psa nie obowiązują - zniesiono je przed kilkoma laty.

Wzrost podatków od nieruchomości - to główna zmiany w opłatach, jaka czeka mieszkańców Wrocławia w 2016 r. W 2015 r. za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania opłata wynosi 0,73 zł. W 2016 r. trzeba będzie zapłacić o 2 grosze więcej, czyli 0,75 zł. O 4 grosze wzrośnie stawka podatku od nieruchomości, który płacą przedsiębiorcy. W 2015 r. za metr kwadratowy lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, trzeba było zapłacić 22,82 zł, zaś w 2016 r. ta opłata wniesie 22,86 zł.

Od początku roku stawki podatku od nieruchomości wzrosną też w Olsztynie - do 30 gr za 1 m kw. Wyjątkiem są stawki od tzw. "gruntów pozostałych", w tym użytkowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz od budynków mieszkalnych, które będą wyższe o 9 gr za 1 m kw. Po podwyżkach podatek od gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wyniesie 0,8 zł za 1 m kw. Nową stawkę za budynki mieszkalne ustalono na 0,7 zł za 1 m kw., a za budynki przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,8 zł za 1 m kw. pow. użytkowej. W drugim co do wielkości mieście regionu - Elblągu - wszystkich mieszkańców obejmie podwyżka podatku od nieruchomości. Będzie ona niewielka, bo zaledwie o 1 proc. W Ełku podwyżek podatku nie będzie.

W woj. śląskim większość lokalnych podatków i opłat w 2016 r. pozostanie na dotychczasowym poziomie - wynika z danych z przekazanych przez wybrane miasta. Niektóre samorządy zdecydowały lub rozważają likwidację niektórych opłat, np. za posiadanie psa czy targowej.Bez zmian w Katowicach pozostaną podatki od nieruchomości. Np. stawka od budynków mieszkalnych wynosi 68 gr za m kw., a w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,19 zł. Także na niezmienionym poziomie w Katowicach pozostanie podatek od środków transportu i opłata targowa, która nie była zmieniana od 2010 r. Na kolejnej sesji radni mają rozpatrywać wniosek o zniesieniu tej opłaty.

Także w Bielsku-Białej w 2016 r. większość podatków pozostanie na niezmienionym poziomie. Obniżona została jednak stawka podatku od nieruchomości w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Bielszczanie zapłacą 22,86 zł za 1 m kw., czyli o 3 gr mniej niż w mijającym roku. Radni znieśli pobieraną od 2008 r. opłatę za posiadanie psa, która wynosiła 50 zł rocznie. Na niezmiennym poziomie pozostanie w tym mieście podatek od nieruchomości. Za 1 m kw. pow. użytkowej mieszkania oraz domu trzeba zapłacić 0,69 zł. Podatek za grunt wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej został utrzymany na poziomie 0,89 zł za 1 m kw. Utrzymana zostanie wysokość opłaty od środków transportu. Np. za pojazdy o masie 3,5 do 5,5 t trzeba zapłacić 636 zł, powyżej 5,5 do 9 t - 1188 zł, a do 12 t - 1452 zł. Bez zmian pozostała opłata targowa.

W 2016 r. w Częstochowie na tym samym poziomie co w 2015 r. pozostaną stawki podatku od środków transportowych i opłaty targowe. Miasto zrezygnowało z pobierania opłaty za posiadanie psów, która w 2015 r. wynosiła 69 zł. Jeśli chodzi po podatek od nieruchomości, część stawek na 2016 r. została obniżona, część zaś – podniesiona. Bez zmian pozostaje stawka od lokali mieszkalnych (0,70 zł za m kw.) W 2016 r. wzrosną stawki m.in. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z 0,78 zł do 0,89 zł za m kw.) i od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z 21,45 zł do 22,86 zł za m kw.). Zmniejszą się m.in. stawki od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym – z 10,75 zł na 10,68 zł za m kw., od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - z 4,68 zł do 4,65 zł za m kw.

Rada Miasta Gliwice na 2016 r. nie zmieniła wysokości stawek podatku od nieruchomości. Od 2009 r. są one niższe niż maksymalne stawki dopuszczalne przez ustawę. Jedyną modyfikacją jest wprowadzenie od 2016 r. preferencyjnych stawek dla gruntów i budynków związanych z uprawianiem sportów lotniczych na terenie lotnisk sportowych. W Gliwicach nie zmieniły się opłaty za najem lokali komunalnych. W Gliwicach nie zmieniają się też stawki podatku od środków transportowych. Jeśli chodzi o opłatę targową, od 2016 r. zaokrąglono do pełnych zł kwoty poszczególnych stawek (w 9 przypadkach ulegają one podwyższeniu, np. sprzedaż z samochodu osobowego i dostawczego na giełdzie samochodowej z 25,50 zł na 26,00 zł, zaś 5 stawek jest w ten sposób obniżanych, np. sprzedaż ze straganu z 13,20 zł na 13,00 zł). Takie zmiany nastąpiły na wniosek inkasentów opłaty targowej i mają na celu usprawnienie jej pobierania. Poprzednio stawki opłaty targowej w Gliwicach zmieniano w 2012 r.@page_break@

Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r. w Krakowie będą przeważnie niższe niż w tym roku. Więcej zapłacą m.in. właściciele budynków mieszkalnych i gruntów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. właściciele mieszkań, domów jednorodzinnych, prywatnych działek budowlanych. Opłata za mieszkanie o powierzchni 70 m kw. wraz z udziałem w gruncie 20 m kw. wyniesie 62 zł rocznie – oznacza to wzrost o 1 zł. W przypadku budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 100 m kw. na działce 3 ary stawka podatku w 2015 r. wyniosła 2570 zł, w roku 2016 wyniesie 2553 zł i będzie o 17 zł niższa. Preferencyjne stawki podatku od nieruchomości dotyczyć będą m.in. piekarnictwa i cukiernictwa, kultury fizycznej i sportu oraz odpłatnej statutowej działalności prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego. Obniżona została także stawka podatku od powierzchni zajętych na prowadzenie stołówek w szkołach, która spadnie z 9,21 do 1,14 zł za m kw.

Nie wzrośnie pobierana w Krakowie opłata targowa. Do tej pory gmina miała obowiązek ją pobierać, obecnie może z tego zrezygnować, jednak krakowscy radni zdecydowali o jej utrzymaniu ze względu na uporządkowanie prowadzenia działalności handlowej w obrębie placów targowych oraz dla zapewnienia czystości wokół nich. Na dotychczasowym poziomie 1,60 zł utrzymano także opłatę uzdrowiskową, podbieraną w znajdującym się na terenie miasta uzdrowisku Swoszowice.

Zmienią się zasady w podatku od środków transportowych: stawki preferencyjne dla autobusów spełniających normy EURO 5 wzrosną z 50 do 75 proc. stawki maksymalnej. Ma to zachęcać do działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. W 2016 r. podatek od środków transportowych wzrasta dla wszystkich pojazdów podlegających opodatkowaniu. Najbardziej w przypadku autobusów (np. do 15 miejsc - z 660 zł do 1068 zł, od 16 do 30 miejsc - z 936 zł do 1260 zł, powyżej 30 miejsc - z 1188 zł do 1596 zł); samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie z 288 zł do 384 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie z 588 zł do 696 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z 648 zł do 828 zł); przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 12 ton (z 708 zł do 1008 zł). Utrzymane zostało całkowite zwolnienie od podatku dla pojazdów z napędem elektrycznym.

Mieszkańcy Szczecina nie muszą się obawiać większych podatków czy opłat komunalnych. Żadne podwyżki w przyszłym roku nie są obecnie planowane. W 2016 r. stawki podatków i opłat lokalnych w Koszalinie nie ulegną zwiększeniu, pomimo że są one znacznie niższe od maksymalnych, określonych przez ministra finansów. W dwóch przypadkach stawki podatków od nieruchomości będą nawet o kilka procent niższe od tegorocznych. Obniżki dotyczą budynków, w których prowadzona jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, a także takich, gdzie prowadzi się obrót materiałem siewnym. Nieznacznie spadnie także podatek od środków transportowych dla samochodów ciężarowych. Z kolei w Kołobrzegu zaplanowano jedynie wzrost opłaty uzdrowiskowej.

Dowiedz się więcej z książki
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł