Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa ogłasza w drodze rozporządzenia te normy szacunkowe zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim".

Zgodnie z komunikatem GUS z 27 maja 2015 r. (M.P. poz. 523) wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 94,1. Spadek cen o 5,9 proc. spowoduje, że szacunkowy dochód w 2016 r. będzie mniejszy niż w tym roku.

Rozporządzenie ministra finansów z 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U., poz. 1717) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł