Najważniejsze z tych zmian poddane zostaną wnikliwej analizie w trakcie Konferencji VAT, PIT, CIT 2015, organizowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwe.

Konferencja odbędzie się 13 stycznia 2015 r. w centrum konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

W trakcie wykładów zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

• Podatek od towarów i usług w 2015 r.:
1) Zmiany dotyczące miejsca świadczenia wybranych usług od 1 stycznia 2015 r.
2) Konstrukcja jednolitej rejestracji na VAT w jednym państwie członkowskim jako zapowiedź dalszych zmian administracyjnych
3) Nowe zasady pre-alokacji podatku naliczonego

• Odwrotne obciążenie VAT w transakcjach krajowych – bieżące regulacje i projektowane zmiany na rok 2015

• Praktyka interpretacyjna organów podatkowych dotycząca VAT w zakresie warunków formalnych używania samochodów wyłącznie do celów działalności

• Obowiązki płatników PIT i CIT, elektroniczny kontakt z urzędem

• Samochód w firmie – rozliczanie na gruncie PIT i CIT

• Wystawianie faktur i inne problemy praktyczne związane z dokumentowaniem sprzedaży

• Ponadto proponujemy przegląd bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz polskich sądów administracyjnych.

Wykłady poprowadzą wybitni Prelegenci:

• sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Adam Bącal
• dr Adam Bartosiewicz
• doradca podatkowy Tomasz Michalik
• doradca podatkowy Małgorzata Militz
• doradca podatkowy Ewa Sokołowska-Strug
• doradca podatkowy Anna Welsyng
• Paweł Ziółkowski

Konferencja jest adresowana do doradców podatkowych, księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym, dla których interpretacja problemów wynikających ze stosowania przepisów prawa podatkowego stanowi istotny element codziennej aktywności zawodowej. Uczestnicząc w konferencji, otrzymacie Państwo bogatą i aktualną wiedzę na temat najważniejszych zmian w VAT, PIT i CIT na rok 2015, popartą praktyką orzeczniczą i dogłębną analizą prawniczą przepisów polskich i europejskich.

W trakcie wykładów będzie możliwość zadawania pytań oraz udziału w aktywnej dyskusji.

UWAGA: Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych – w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie:
http://www.konferencja.abc.com.pl/vat2015/

Serdecznie zapraszamy!