Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r., jeżeli ich przychody za 2013 r. wyniosły co najmniej 1.200.000 euro.

Kwotę 1.200.000 euro (na 2014 r.) należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września 2013 r. Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2013 średni kurs euro na ten dzień 30 wyniósł 4,2163 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r dotyczy jednostek, których przychody w 2013 r. wyniosły 5.059.560 zł.

Limity do ksiąg rachunkowych w poprzednich latach wynosiły:

2013 r. - 4.936.560 zł
2012 r. – 5.293.440 zł
2011 r. – 4.784.400 zł
2010 r. – 5.067.120 zł
2009 r. – 4.089.960 zł
2008 r. – 4.533.000 zł