Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów albo średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia stanowi iloraz całkowitej wartości odpowiednio wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, i odpowiednio liczby tych papierosów albo ilości tytoniu do palenia. Całkowitą wartość oblicza się w oparciu o detaliczne ceny sprzedaży obejmujące wszystkie podatki.

Obwieszczenie ministra finansów z 18 lutego 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2014 (M. P. poz. 231)

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego