W tym roku odbyła się ona w dniach 13–15 kwietnia, a tematem przewodnim były Przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Sama Sekcja powstała w 2004 r. i od początku zrzesza studentów zainteresowanych poszerzaniem oraz pogłębianiem wiedzy z zakresu prawa podatkowego, dziedziny niełatwej, stanowiącej czasem wyzwanie i dlatego motywującej do ustawicznego rozwoju. Konferencja co rok jest największym i najbardziej prestiżowym projektem Sekcji.

Konferencja koncentrowała się na analizie najbardziej aktualnych i fundamentalnych problemów związanych z interpretacją i stosowaniem prawa podatkowego w kontekście przełomowego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz interpretacji indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów.

Konferencja objęta została Patronatem Ministerstwa Finansów, Krajowej Izby Doradców Prawnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Władz Uczelni, co podkreśla jej najwyższy poziom naukowy.

Patronatem merytorycznym Konferencję objął prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, opiekun naukowy Sekcji Prawa Podatkowego.

Konferencja adresowana była przede wszystkim do osób, które zainteresowane są praktycznym wyjaśnieniem skomplikowanych, a niekiedy i kontrowersyjnych przepisów polskiego prawa podatkowego.

Uczestnictwo w Konferencji było doskonałą okazją do skonfrontowania swojej wiedzy z praktyką orzeczniczą. Podczas trzech dni trwania Konferencji swoje wystąpienia mieli pracownicy naukowi, wybitni praktycy, doradcy podatkowi, oraz sędziowie sądów administracyjnych. Wśród prelegentów byli m.in. prof. dr hab. Witold Modzelewski,  sędzia NSA Adam Bącal, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Tomasz Michalik, czy Jerzy Martini, pełnomocnik pierwszej polskiej sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak wybitni prelegenci zapewnili najznakomitszy poziom Konferencji, wzbogacając wiedzę uczestników poprzez dzielenie się z nimi wiedzą nabywaną przez lata swojej pracy.

W Konferencji wzięło udział wielu studentów, ale także pracowników firm zajmujących się doradztwem podatkowym, teoretyków prawa podatkowego, praktyków oraz przedstawicieli innych kół naukowych. Zainteresowanie Konferencją po raz kolejny wzrosło – liczba Uczestników wynosiła w tym roku niemal 300, dzięki czemu co roku jest to jedna z największych konferencji naukowych w Polsce.

Sponsorem głównym Konferencji była firma KPMG, zaś sponsorami były firmy Deloitte, Ernst & Young oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Sekcja Prawa Podatkowego już teraz ma zaszczyt zaprosić na VII Konferencję, która odbędzie się w kwietniu 2013 r.

Konferencja objęta została patronatem medialnym przez miesięcznik Przegląd Podatkowy oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. 

          

 

Jacek Hawrysz
Autor jest przewodniczącym Sekcji Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Natalia Majerz
Autorka jest członkiem Sekcji Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

 

Tekst pochodzi z Przeglądu Podatkowego nr 6/2012