Ustawa wdraża do polskiego prawa m. in. przepisy dyrektywy Rady 2013/13/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz.U.UE.L.2013.141.30). W tym celu zmienia m. in. ustawę o PIT oraz w ustawę o CIT. Wprowadzone zmiany umożliwią stosowanie przepisów ustaw o podatkach dochodowych do spółek utworzonych według prawa chorwackiego.

Spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym.

Ustawa wejdzie w życie 20 listopada 2013 r.