Zgodnie z opublikowaną we wtorek nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, zakłady energochłonne, które nie mają takich systemów i ich nie wprowadzą – nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od akcyzy. Jednocześnie podmioty, które nie są zakładami energochłonnymi, a mają systemy prowadzące do osiągania celów ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, także nie będą mogły korzystać ze zwolnień od tego podatku.

Celem nowelizacji było dostosowanie katalogu zwolnień od podatku akcyzowego do wymagań dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Nowelizacja ma ścisły związek z zastrzeżeniem Komisji Europejskiej w sprawie szerszego - niż przewidziany w dyrektywie 2003/96/WE - stosowania przez Polskę zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych.

Ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 2005) wejdzie w życie z 1 lipca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów