Do ustalania różnic kursowych przyjmowany będzie kurs średni NBP, gdy nie dojdzie do faktycznej wymiany waluty.

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych dotyczącej różnic kursowych. Projekt komisji Przyjazne Państwo umożliwia podatnikom CIT, powstałym z podziału lub połączenia, rezygnację z metody rachunkowej ustalania różnic kursowych. Obecnie, gdy spółka przejmująca stosuje tzw. podatkową metodę rozliczania różnic kursowych, a przejmowana metodę rachunkową, powstają wątpliwości, jaką metodę ma stosować spółka przejmująca jako następca prawny. Po zmianie przepisów, spółka przejmująca zdecyduje o metodzie rozliczania różnic kursowych w ujęciu podatkowym.

Z kolei zmiana w art. 15a ust. 4 ustawy o CIT i analogiczna zmiana w ustawie o PIT ma ujednolicić sposób ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych z zasadami wskazanymi przez ustawę o rachunkowości. Nowelizacja powinna być jednak bardziej precyzyjna poprzez wprowadzenie definicji kursu faktycznie zastosowanego. Wprawdzie ustawa o rachunkowości również nie definiuje kursu faktycznie zastosowanego, ale do zapłaty należności i zobowiązań na rachunku walutowym nie można stosować kursów bankowych, ponieważ nie są one kursami faktycznie zastosowanymi. Dla tych transakcji należy stosować średni kurs NBP. Prowadzi to do różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 29 czerwca 2011 r.