Pytanie

Prowadzę działalność gospodarczą: Centrum Zabawa dla Dzieci, jestem czynnym podatnikiem VAT. Chcę dodać do PKS usługi opieki na dziećmi w wieku od 2-4 lat. Zwolnieniu z VAT podlegają od 2011 r. usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, co mnie nie dotyczy. Zwolnieniu podlega też podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Czy wystawiając paragon dla rodzica 3-letniego dziecka, takie usługi opieki będą zwolnione z VAT?
Natomiast w przypadku opieki nad 4-letnim dzieckiem będą to usługi opodatkowane stawką 23 proc.?

Odpowiedź

Tak, zakładając, że nie świadczy Pani usług opieki nad dziećmi w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, tylko usługi opieki nad dziećmi do lat trzech są zwolnione od podatku. Usługi opieki nad starszymi dziećmi (tj. nad dziećmi, które ukończyły trzeci rok życia) są opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., zwolnione od podatku są usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:
- w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
- przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

A zatem tylko w przypadku opieki nad dziećmi do lat 3 warunkiem zwolnienia nie jest, aby opieka była wykonywana w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty. A zatem – zakładając, że nie świadczy Pani usług opieki nad dziećmi w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty – tylko usługi opieki nad dziećmi do lat trzech są zwolnione od podatku (wystawiając zatem paragon za usługę rodzicom takich dzieci może Pani wystawiać paragon bez podatku VAT). Usługi opieki nad starszymi dziećmi (tj. nad dziećmi, które ukończyły trzeci rok życia) są opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23 proc. (wystawiając zatem paragon rodzicom takich dzieci musi zatem Pani wystawiać paragon z podatkiem VAT).

Odpowiednie zastosowanie ma w przedstawionej sytuacji, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 grudnia 2012 r., IPPP2/443-884/12-4/KOM, w której czytamy, że "z opisu przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że jako podmiot świadczący usługi opieki nad dziećmi nie podlega pod ustawę o systemie oświaty (nie jest jednostka objętą tym systemem), nie posiada statusu przedszkola czy też punktu przedszkolnego. Mając to na uwadze zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że świadcząc usługi opieki nad dziećmi powyżej 3 roku życia nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT, zatem należy świadczenie tych usług opodatkować stawką podstawową w wysokości 23 proc. VAT".

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego