Prace nad nowymi przepisami nabierają rozpędu. Są podjęte już pierwsze decyzje, które dotyczą najbardziej kontrowersyjnych tematów. Podkomisja sejmowa zajęła się propozycją środowiska doradców podatkowych, ale nie zdecydowała się na wprowadzenie całkowitego rozdzielenia świadczenia usług doradczych od audytorskich. Została natomiast wprowadzona poprawka, w związku z którą firma audytorska badająca jednostkę nie będzie mogła świadczyć jej usług w zakresie obliczania podatków, a także w zakresie wycen.

Posłowie podjęli również dyskusje na temat rotacji firm audytorskich, które badają sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Ostatecznie okres ten ustalono na 5 lat. Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Krzysztof Burnos twierdzi, że wkrótce ruszą prace nad doprecyzowaniem zasad wspólnego audytu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów