Usługa ta nie jest obowiązkowa, nadal dostępne pozostaje składanie zeznania PIT-37 na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo. Wstępnie wypełnione zeznanie ma jednak ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników, to także wygoda, prostota i szybkość.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 sporządzone jest wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, otrzymanych od płatników PIT. Nie obejmuje ono m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli podatnik otrzymał przychody od organów rentowych winien je uwzględnić w zeznaniu lub dopisać do wstępnie wypełnionego zeznania.

Skorzystanie z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego nie zwalnia podatnika z konieczności zweryfikowania poprawności danych zawartych w pobranym zeznaniu PIT-37, gdyż odpowiedzialność za poprawność danych wykazanych w zeznaniu pozostaje po stronie podatnika.

Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania istnieje możliwość edycji wszystkich pól formularza, a także możliwość modyfikacji wszelkich danych zaprezentowanych w pobranym PFR PIT-37. Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (np. przychody z organów rentowych, ulgi, załączniki, przekazanie 1 proc. podatku na OPP) należy zeznanie podpisać Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub danymi autoryzującymi, tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2013 r. i wysłać drogą elektroniczną do administracji podatkowej.

Po prawidłowym wysłaniu zeznania PIT-37 otrzymasz informację zwrotną w postaci e-mail z kodem, który będzie niezbędny do sprawdzenia na jakim etapie przyjęcia przez administrację podatkową jest złożone zeznanie. Wyłącznie status „200” wysłanej deklaracji wskazuje na prawidłowe złożenie zeznania. Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu. Należy też pamiętać o pobraniu UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które jest jedynym potwierdzeniem przyjęcia zeznania przez administrację podatkową.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego