W środę podczas jednej z sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego wKatowicach minister powiedział, że kalendarz związany z upublicznieniemJSW jest realizowany i wprowadzenie spółki na giełdę stanie się faktem.

„Przyjęliśmy pewien kalendarz i konsekwentnie go realizujemy (…).Cieszę się, że prospekt jest już obrabiany przez Komisję NadzoruFinansowego, że wszystkie prace postępują. Myślę, że to zakończy sięsukcesem; to będzie też krok milowy dla pozostałych spółek z branży” -powiedział Grad.

Zaznaczył, że wicepremier Waldemar Pawlak, który sprawuje funkcjewłaścicielskie wobec spółek węglowych, miał prawo mieć własną strategię wtej sprawie (wicepremier wstrzymywał zgodę na upublicznienie, czekającna porozumienie społeczne – PAP). Ważne jednak, że uzgodniony już wubiegłym roku między resortami skarbu i gospodarki kalendarz jestrealizowany.

„Sposób, w jaki upublicznienie JSW zostało przygotowane, zarówno wsferze społecznej, jak i biznesowej, jest optymalny i korzystny dlawszystkich – dla załogi, samej spółki, Skarbu Państwa i całejgospodarki” - ocenił minister skarbu.

Jego zdaniem, w spółkach węglowych był dotąd opór przedupublicznieniem, który wprowadzenie JSW na giełdę pomoże przełamać. Jakmówił, środowisko górnicze często dążyło do utrzymania status quo, gdychodzi o sprawy własnościowe w branży.

„Gdy obserwuję branżę górniczą, czasem odnoszę wrażenie, że większośćz nich (jej przedstawicieli – PAP) jest tak bardzo za tym procesem(prywatyzacji), że aż jest mu przeciwna” - powiedział minister.

Według Grada, obecnie jest dobry moment na wprowadzenie JSW nagiełdę. Ocenił, że firma jest w dużym stopniu - jak mówił -„zoptymalizowana”, choć ma także problemy, dotyczące m.in. wielkościwydobycia węgla czy kwestii efektywnościowych.

Minister uważa, że nie byłoby upublicznienia JSW, gdyby wcześniej nieudało się z powodzeniem przeprowadzić prywatyzacji kopalni „Bogdanka”.Jego zdaniem, wobec wielu narzekań branży górniczej, że „politycyprzeszkadzają” węglowym firmom, nie ma nic lepszego, jak ichupublicznienie i poddanie rygorom spółek publicznych.

„Naszym głównym celem jest, żeby JSW stała się spółką publiczną; żebyweszła na nowe tory swojego rozwoju” - podkreślił minister.

Zgodnie z harmonogramem, JSW powinna zadebiutować na giełdzie 30czerwca. We wtorek prezes spółki Jarosław Zagórowski ocenił, że termindebiutu może przesunąć się maksymalnie o tydzień. Podkreślił, że ofertaakcji spółki zostanie przeprowadzona w czerwcu.(PAP)