Podczas spotkania unijni ministrowie finansów, wśród nich minister Jacek Rostowski, zdecydowali o udzieleniu wsparcia finansowego Portugalii w wysokości do 52 mld euro. Kwota ta stanowi część pakietu pomocowego w wysokości 78 mld euro, który będzie realizowany wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Rada osiągnęła ogólne porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego instrumentów krótkiej sprzedaży, rządowych papierów dłużnych oraz swapów ryzyka kredytowego. Projekt wprowadza nowe wymogi w zakresie przejrzystości na rynku instrumentów krótkiej sprzedaży oraz harmonizuje uprawnienia organów nadzoru w sytuacjach kryzysowych, stanowiących zagrożenie dla stabilności finansowej. Osiągnięcie porozumienia umożliwia Radzie rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Ministrowie zapoznali się także z raportem prezydencji węgierskiej zawierającym wytyczne do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim dotyczące wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE.

W związku z kończącą się w październiku br. kadencją obecnego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Jean’a Claude’a Tricheta, Rada zarekomendowała na to stanowisko kandydaturę Mario Draghiego, obecnego prezesa banku centralnego Włoch.

W trakcie spotkania po raz pierwszy pojawił się element polskiej prezydencji w Radzie. Zgodnie z przyjętą procedurą współpracy między prezydencjami, minister Jacek Rostowski, jako przedstawiciel kolejnej prezydencji unijnej, przewodniczył obradom Rady w punkcie dotyczącym projektu budżetu UE na rok 2012.