Doradcy mogą ubezpieczyć się na własna rękę lub na zasadach wynegocjowanych przez samorząd zawodowy w umowie generalnej.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi 10.000 euro.

Polisę ubezpieczenia OC w oparciu o umowę generalną można uzyskać zawierając umowę za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków OC w serwisie internetowym KIDP, natomiast składkę można wpłacić na indywidualny rachunek bankowy wskazany w wygenerowanym wniosku.

Obecnie podstawowa składka roczna wynosi 520 zł, przy czym jest możliwość rozłożenia tej kwoty na raty, a zniżki za bezszkodowość i dotychczasowy okres ubezpieczenia mogą wynieść do 20 proc. Poza ubezpieczeniem podstawowym umowa generalna przewiduje dodatkowe opcje, rozszerzające podstawowy zakres umowy. Więcej informacji na ten temat na www.krdp.pl