Zgodnie z ustawą o grach hazardowych, grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach, urządzane przez internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Są nimi także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.

Całkowita lub częściowa losowość jest zasadniczą cechą charakterystyczną dla gier hazardowych, gra ma bowiem charakter losowy, gdy dla gracza jej wynik jest nieprzewidywalny - wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych. Wprowadzenie dodatkowych elementów o charakterze niehazardowym, np. pytań, które mają jedynie sugerować, że wygrana w grze jest zależna od wiedzy gracza, a nie od przypadku, nie zmienia faktu, że jest to gra na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, jeżeli zawiera w sobie element losowości.

Resort przypomniał też, że o charakterze gier na automatach rozstrzyga w drodze decyzji minister właściwy  do spraw finansów publicznych. Nie jest do tego uprawniona jednostka badająca. Przedmiotem opinii wydawanej przez taką jednostkę jest jedynie to, czy badany automat może być legalnie eksploatowany przez podmiot uprawniony do oferowania gier na automatach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie urządzania tych gier.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów