W składanym oświadczeniu należy stwierdzić, że przez cały rok uzyskiwało się dochody u jednego pracodawcy i nie będzie się korzystać z ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków). Po złożeniu oświadczenia, pracodawca jest zobowiązany do obliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego pracownikowo oraz urzędowi skarbowemu.

W przypadku rozliczenia PIT przez pracodawcę i dodatkowego uzyskania przychodów np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub przychodów opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć odrębne zeznanie przeznaczone do rozliczenia tych przychodów.

Złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie PIT-40 nie pozbawia prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 do końca kwietnia - według ogólnie obowiązujących zasad (żeby na przykład skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem).