Business Centre Club podpisał, wraz z ośmioma innymi organizacjami, apel w formie listu otwartego skierowany do Premiera w sprawie nowych zasad rozliczania VAT od usług szkoleniowych.

Firmy działające na tym rynku napotykają ogromne trudności w przy wdrażaniu i stosowaniu nowych zasad rozliczania podatku VAT. Jest to skutek wejścia w życie ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe, wadliwe regulacje:

• wprowadzają istotną nierówność pomiędzy firmami szkoleniowymi, a uczelniami publicznymi i niepublicznymi, różnicując je pod względem wymagalności płacenia podatku VAT;

• obciążają podstawową stawką podatku VAT usługi realizowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co wymusza zmniejszenie celów projektowych, a nawet przerwanie realizacji już rozpoczętych projektów;

• pozwalają na niejednoznaczną interpretację przepisów dotyczących placówek systemu oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego.

W liście otwartym organizacje zwróciły się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o doprowadzenie do wydania przez właściwe organy państwowe jednoznacznych interpretacji, które usuną opisane wyżej bariery rozwoju i nierówności gospodarcze.

źródło: www.bcc.org.pl