Monitoring przewozu towarów wszedł do porządku prawnego na początku 2017 r. Objęte nim zostały przede wszystkim towary akcyzowe. Wszystko wskazuje na to, że zakres ustawy zostanie rozszerzony. Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu ma odbyć się pierwsze czytanie projektu zmian.

Plany rządu zakładają objęcie systemem monitorowania również przewozów kolejowych towarów wskazanych w ustawie. Dodatkowo planowany jest również monitoring produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz niektórych wyrobów medycznych.
Blokowanie rachunków nie dotknie osób prywatnych >>


Kontrole w transporcie kolejowym mają uwzględniać jego specyfikę. Projekt nie przewiduje chociażby wykonywania kontroli w trakcie przewozu towarów na całej sieci kolejowej. Planuje się, że będzie ona przeprowadzana np. na bocznicach kolejowych w miejscu dostarczenia lub w kolejowych oddziałach celnych.

Uzasadnieniem zmiany przepisów jest m.in. narastający problem z dostępnością do wielu produktów leczniczych dla ludzi. Projektodawca tłumaczy, że ma to związek z masową sprzedażą produktów leczniczych przez hurtownie do zagranicznych kontrahentów, co skutkuje brakiem w polskich aptekach specjalistycznych lub nowoczesnych leków, zwłaszcza tych ratujących życie. Sprzedaż leków na czarnym rynku odbywa się również bez opodatkowania. Rozszerzenie monitoringu transportu ma zapobiec tego typu działaniom.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Ordynacja podatkowa. Komentarz Roman Hauser Ordynacja podatkowa. Komentarz >>

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. >>