W serwisie internetowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowane zostały dane dotyczące podstawowych pozycji finansowych prognozowanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji w planach finansowych na rok 2011.

>>> Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2010