Paneliści rozmawiali między innymi o strukturze budżetu państwa, perspektywach reform finansów publicznych, rozwoju rynków kapitałowych, wykorzystaniu środków unijnych i pobudzaniu wzrostu PKB.

Podczas Kongresu Minister Szczurek mówił, że walka z nadmiernym deficytem jest już na ukończeniu. Podkreślił jednak, że naszym nowym zadaniem jest walka o jakość wydawanych pieniędzy. Minister zapowiedział również zmiany w strukturze Ministerstwa oraz poinformował o nominacji Artura Radziwiłła na stanowisko wiceministra finansów. To właśnie wiceminister Radziwiłł będzie odpowiadał za jakość wydawania środków budżetowych. Mateusz Szczurek podkreślił, że po okresie znaczącego ograniczania skali wydatków budżetowych nacisk musi być położony na to, aby pieniądze były wydawane w najefektywniejszy sposób. Jak mówił, w 2015 roku Polska wyjdzie z procedury nadmiernego deficytu i problem stabilności finansów publicznych pozostawi za sobą.

Europejski Kongres Gospodarczy jest jedną z najważniejszych imprez biznesowych Europy Centralnej. Podczas Kongresu, który odbywa się w formie otwartej debaty publicznej, omawiane są najważniejsze kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. W tym roku Kongres odbywa się w dniach 7-9 maja, co ma również znaczenie symboliczne ponieważ minęło właśnie 10 lat od przystąpienia do Unii Europejskiej 10 nowych państw członkowskich, w tym Polski.

Podczas trzydniowego cyklu debat i spotkań zebrało się około sześciu tysięcy uczestników z Polski i z innych krajów europejskich. Podczas Kongresu odbędzie się blisko sto sesji, a wśród panelistów znajdą się komisarze UE, premierzy państw członkowskich oraz przedstawiciele polskiego rządu.