Marszałek województwa mazowieckiego zapowiedział niedawno, że złoży wniosek „o zaniechanie poboru janosikowego w perspektywie następnych miesięcy”. Samorząd ma zabiegać, by zaniechanie poboru rat rozpoczęło się już od transzy marcowej.

"Ministerstwo finansów jak i rząd jest zobowiązany do wypełniania praw Rzeczpospolitej i jak na razie obecne prawa dotyczące finansów samorządów obowiązują" - powiedział w środę dziennikarzom Szczurek. Dodał, że nie zmieniły się tym samym także obowiązki związane z janosikowym.

Minister przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny nakazał zmianę sposobu finansowania samorządów i zapewnił, że zmiana ta nastąpi. "Z uwagą wysłucham tego, co marszałek Struzik ma do powiedzenia, bo z pewnością zmiany, które rząd zamierza wprowadzić, będą miały wpływ również na finanse Mazowsza. Jak na razie jesteśmy w obecnym reżimie prawnym, który nakłada obowiązki zarówno na Ministerstwo Finansów, jak i na województwo mazowieckie" - powiedział szef resortu finansów.

W poniedziałek Struzik zapowiedział, że mazowiecki samorząd nie będzie dalej płacił janosikowego, ponieważ przepisy o jego ściąganiu podważył w ub. tygodniu TK. Szef mazowieckiego samorządu poinformował też, że podejmie działania zmierzające do odzyskania zapłaconych już przez województwo rat janosikowego. Nie poinformował, o zwrot jakiej kwoty z sumy opłaconych wcześniej transz janosikowego ubiegać się będzie województwo.

O tym, że przepisy o janosikowym dotyczące województw samorządowych są niezgodne z konstytucją, orzekł tydzień temu Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie zakwestionowali przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom zachowania istotnej części "dochodów własnych dla realizacji zadań własnych". Uchylone przepisy przestaną obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku.

„Nie ma mowy o 18 miesiącach płacenia janosikowego. To jest czas, który Trybunał Konstytucyjny wyznaczył Sejmowi na zmianę tych niezgodnych z konstytucją przepisów. Naszą rolą, władz samorządu województwa jest teraz znalezienie wyjścia prawnego z tej sytuacji” – mówił w poniedziałek Struzik. „Oczywiście chcemy to zrobić w ramach porozumienia z rządem, ale musi być jakieś logiczne rozwiązanie" - dodał.

Według resortu finansów zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowane przepisy będą obowiązywać jeszcze przez 18 miesięcy. Dlatego MF uważa, że nie ma możliwości prawnych odstąpienia przez województwo mazowieckie od dalszych wpłat janosikowego. Podobnego zdania był konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Ryszard Balicki.

Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów na rzecz biedniejszych. 18 lutego 2014 r. woj. mazowieckie, które jest płatnikiem netto tych subwencji zalegało z wpłatą janosikowego za cztery ostatnie miesiące 2013 r. w kwocie ok. 170 mln zł. Gdy Ministerstwo Finansów wystawiło tytuły wykonawcze na prawie 63 mln zł (raty za wrzesień i październik 2013 r.) województwo zaciągnęło kredyt i uregulowało tę część należności. (PAP)

mmu/ je/