Osiągnięcie pozycji eksperta z pewnej dziedziny prawa podatkowego, obsługa klientów z określonej branży, otwarcie drugiego biura w sąsiednim województwie lub uzyskanie pozycji lidera w swoim regionie, to tylko przykłady celów jakie można sobie postawić przystępując do działań promocyjnych. Osadzenie ich w określonej perspektywie czasu to drugi czynnik, który pomaga w ich realizacji.

To jednak dopiero pierwszy etap planowania. Cele należy podzielić na strategiczne i operacyjne, a następnie przyporządkować im konkretne zadania. Za cel strategiczny można obrać pozycjonowanie firmy w świadomości otoczenia i pozyskanie zrozumienia dla jego działalności. Chodzi o to, by potencjalni klienci o nas usłyszeli i zrozumieli jakie usługi świadczymy.

Uszczegółowienie celów strategicznych polega na zdefiniowaniu celów operacyjnych. W naszym przykładzie będzie to informowanie grupy docelowej o korzyściach wynikających ze współpracy z naszą firmą i różnicach w stosunku do konkurencji. Określamy więc treść przekazu, akcentując swoje mocne strony.

Cele strategiczne i operacyjne są jednak nadal wciąż zbyt ogólne, by wprowadzić nasz plan w życie. Dlatego konieczne jest określenie zadań razem z terminami i czasem ich realizacji. Może to być stworzenie lub przebudowa strony internetowej, organizacja dnia otwartych drzwi lub otwartego seminarium, rozpoczęcie współpracy z lokalnymi mediami i publikowanie artykułów lub opracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej, który przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności i budowania marki.

Planując działania promocyjne wieloetapowo i konkretnie znacznie zwiększamy szansę na powodzenie.

 Książka "Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>