Rada Polityki Pieniężnej czwarty raz w tym roku podwyższyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Oznacza to, że od dziś o 0,5 proc. wyższa jest też stawka odsetek od zaległości podatkowych.

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dniem 9 czerwca 2011 r. wysokość poszczególnych stóp w skali rocznej wynosi: referencyjna 4,5 proc., lombardowa 6 proc., depozytowa 3 proc., redyskonta weksli 4,75 proc.

Wyższe stopy NBP (w tym stopa lombardowa) to wyższe stawki odsetek od zaległości podatkowych. Po zmianie, stawki odsetek od zaległości podatkowych wynosić będą odpowiednio: 14 proc. stawka podstawowa oraz 10,5 proc. stawka obniżona. Nowe wysokości stawek wyliczone są na podstawie obowiązującego od 9 listopada 2010 r. sposobu obliczania wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę ma być równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. i nie może być niższa niż 8 proc. Obowiązujące stawki od zaległości podatkowych z pewnością już wkrótce zostaną ogłoszone przez ministra finansów w stosownym obwieszczeniu publikowanym w Monitorze Polskim.

Michał Malinowski