Pytanie

Osoba fizyczna nie będąca czynnym podatnikiem VAT (sprzedający) sprzedaje używany samochód osobowy spółce będącej czynnym podatnikiem VAT (kupujący).
Czy kupujący jest zobowiązany zapłacić PCC w świetle art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 4 ust. 1?

Odpowiedź

Zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych są te transakcje, w których sprzedawca jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym. Oznacza to, że przy zawieraniu umowy sprzedaży nie jest istotny status prawnopodatkowy kupującego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - dalej u.p.c.c. nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży samochodu, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo zwolniona z podatku od towarów i usług.

O wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania przepisów u.p.c.c. nie decyduje zatem okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami VAT (czynnymi lub zwolnionymi), lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna z nich – z tytułu dokonania tej konkretnej czynności – jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona (tzn. działa ona w charakterze podatnika, a nie jako osoba fizyczna sprzedająca swój majątek prywatny, tj. niezwiązany z działalnością gospodarczą). Wyłączenie umowy sprzedaży z opodatkowania ma więc miejsce tylko w przypadku, gdy z tytułu dokonania tej właśnie czynności jedna ze stron jest podatnikiem VAT.

W praktyce oznacza to, że przy zawieraniu umowy sprzedaży status podatnika VAT (czynnego lub zwolnionego) musi posiadać sprzedający. Nie jest istotny w tym przypadku status prawnopodatkowy kupującego, gdyż z tytułu zakupu towaru nie powstaje obowiązek podatkowy w VAT.

Podsumowując, wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są tylko te transakcje kupna-sprzedaży używanych samochodów, z tytułu których sprzedający podlega opodatkowaniu VAT lub jest z niego zwolniony podmiotowo czy też przedmiotowo. Stanowisko takie prezentują również organy podatkowe – porównaj interpretacje podatkowe: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 października 2012 r., IPPB2/436-348/12-6/MZ czy Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 października 2013 r., ILPB2/436-185/13-2/MK.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego