Na koniec III kwartału 2014 r. w SSE utworzono blisko 210 tys. etatów w wyniku nowych inwestycji. Skumulowana wartość nakładów wyniosła 99.112,16 mln zł.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w strefie na podstawie zezwolenia wydanego w związku z realizacją nowej inwestycji jest zwolniony z podatku CIT lub PIT (w przypadku osób fizycznych) do wysokości iloczynu kosztów kwalifikowanych i maksymalnej intensywności pomocy obowiązującej w miejscu prowadzenia działalności.

Oprócz zwolnienia z podatku dochodowego, SSE oferuje działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie. Przedsiębiorcy udzielana jest pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją. Na terenie niektórych gmin przedsiębiorcy przysługuje także zwolnienie od podatku od nieruchomości.

Zobacz też: Zmienią się przepisy dotyczące SSE >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego