Podatnikami nowego podatku od sprzedaży będą sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania przychód ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie, co do zasady, osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Stawki podatku wyniosą 0,8 proc. lub 1,4 proc. w zależności od wysokości podstawy opodatkowania. Nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu sprzedaż detaliczna towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych - wyjaśnił minister finansów.

W odpowiedzi na interpelację poselską minister odniósł się do kwestii opodatkowania podatkiem od sprzedaży działalności gastronomicznej.

Porównanie zakresu przedmiotowego opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej w postaci sprzedaży towarów i związanych z nimi usług oraz wyłączenia z opodatkowania w postaci sprzedaży detalicznej towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych prowadzi do wniosku, że różna jest istota tych świadczeń. Zasadniczą treścią ostatniego jest bowiem usługa gastronomiczna, w ramach której dochodzi również do zbycia towaru.

Jak wyjaśnił minister, wyłączona z opodatkowania będzie jedynie taka sprzedaż towarów, która dokonywana jest w ramach świadczenia usługi gastronomicznej. Natomiast, wyłączeniem nie jest objęta jakakolwiek sprzedaż towarów dokonana przez podmiot świadczący usługi gastronomiczne.