Szefowie ceł podkreślili, że priorytetem pozostaje zwiększanie przepustowości przejść granicznych. W trakcie rozmów omówiono funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania w drogowych przejściach granicznych dla celów płynnego przekraczania granicy. Ustalono, że zwiększone zostaną limity pojazdów odprawianych przez służby obu krajów w trakcie doby.

Potwierdzono przeprowadzenie w lutym br. badania czasu przekraczania granicy w ruchu towarowym, a następnie także osobowym. Badanie pozwoli na zidentyfikowanie i w efekcie wyeliminowanie czynników, które ograniczają przepustowość przejść.

Stronie białoruskiej przekazano polskie doświadczenia w zakresie wspólnych kontroli granicznych i przedstawiono propozycję współdziałania w ramach przygotowywanego do wdrożenia systemu elektronicznej kolejki dla pojazdów ciężarowych (e-booking TRUCK). Eksperci ustalą zakres i zasady takiej współpracy. Z kolei strona białoruska przedstawiła informację na temat nowo powstałej Euro-Azjatyckiej Unii Gospodarczej oraz kwestii stosowania na terytorium Białorusi Konwencji TIR podkreślając, że Białoruś przestrzega i będzie przestrzegać zasad konwencji, niezależnie od kryzysu tranzytu w Rosji.