System eBooking TRUCK to nowe rozwiązanie informatyczne dedykowane usprawnieniu ruchu wywozowego towarów z Polski. Dzięki specjalnemu serwisowi internetowemu kierowcy samochodów ciężarowych a w ich imieniu także przedsiębiorcy transportowi mogą z wyprzedzeniem 30-dniowym rezerwować termin odprawy granicznej.

Usługa dostępna jest od 5 października 2015 r. dla korzystających z odpraw na przejściu granicznym w Grzechotkach i Terminalu Samochodowym w Koroszczynie. Tylko w pierwszym tygodniu dostępności z eBooking TRUCK skorzystało 352 użytkowników. W tym czasie odprawionych zostało łącznie 5315 pojazdów ciężarowych, wśród których znaleźli się także pierwsi użytkownicy rezerwujący on-line termin odprawy z wyprzedzeniem.

Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR 2 jest jednym z systemów wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SI SC) przewidzianych do realizacji w ramach Programu e-Cło współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zefir 2 świadczy pełną obsługę poboru należności i rozliczeń z przedsiębiorcami, z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Służbę Celną. Jest narzędziem wspomagającym rozliczenia z budżetem zarówno naszego kraju jak i Unii Europejskiej, wykorzystywanym przez wszystkie jednostki Służby Celnej w pełnym zakresie oraz organy skarbowe, a także Ministerstwo Finansów, w obszarze sprawozdawczości i planowania. 

Uruchomienie Systemu ZEFIR 2 zostało poprzedzone standaryzacją przelewów w zakresie ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną oraz udostępnieniem Klientom usługi e-Klient i Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (www.puesc.gov.pl). Wraz z Systemem ZEFIR2 uruchomiono obsługę zabezpieczeń w akcyzie, tranzycie i imporcie w oparciu o nowy System Obsługi Zabezpieczeń OSOZ2.

Zefir 2 będzie obsługiwał 1/3 dochodów budżetu państwa. Przewiduje się ponad 5.000 użytkowników wewnętrznych systemu. W pierwszych 2 dniach złożono 850 deklaracji AKCU w formie elektronicznej oraz pobrano 2300 potwierdzeń zapłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa