Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm 26 lipca 2014 r.  przepisami, organizacja pożytku publicznego będzie mogła przeprowadzić loterię fantową czy fantową grę bingo bez zezwolenia, jeżeli wartość puli nagród nie będzie wyższa niż 15-krotności kwoty bazowej, czyli wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które wynosi obecnie ok. 3700 zł.

W przypadku gdy pula nsgród nie będzie wyższa niż 55 tys. zł. wystarczające będzie zgłoszenie (a nie uzyskanie zgody jak wcześniej) loterii naczelnikowi właściwego urzędu celnego nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem. Jednocześnie w ciągu roku kalendarzowego łączna wartość nagród w puli fantowych loterii i bingo zorganizowanych na podstawie zgłoszenia nie będzie mogła przekroczyć 30-krotności kwoty bazowej, tj. ok. 110 tys. zł.

Ponadto nowelizacja przewiduje, że osoby, które brały udział w nielegalnych lub niewłaściwie zorganizowanych loteriach fantowych, promocyjnych i audiotekstowych oraz fantowych grach bingo, nie będą karane. Odstąpienie od wymierzania kar nie dotyczy jednak osób grających w kasynach.