Senat przyjął ustawę o ratyfikacji UPO z Singapurem

Podczas posiedzenia Senatu, które zakończyło się wczoraj senatorowie przyjęli ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy.

W porównaniu z obecnie obowiązującą polsko-singapurską umową z 1993 r., nowe brzmienie porozumienia z Singapurem wprowadza odliczenie proporcjonalne jako metodę unikania podwójnego opodatkowania w Polsce, w miejsce dotychczasowej metody zwolnienia.

Kolejną istotną zmianą jest redukcja wysokości stawek opodatkowania u źródła dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych.

Umowa wprowadza także pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych, dostosowującą postanowienia umowy do obowiązującego standardu OECD. Umożliwi ona uzyskanie informacji o działalności gospodarczej polskich rezydentów w relacjach z Singapurem, w tym również o zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2013 r.

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.