Senat przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji z USA

W piątek senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę o ratyfikacji konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Warszawie 13 lutego. Konwencja ma zastąpić obowiązującą do tej pory, w tym zakresie, umowę z 8 października 1974 r.

Konwencja została przygotowana w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. W porównaniu z dotychczasową umową zmiany dotyczą m.in. zakresu opodatkowania należności licencyjnych, dywidend, odsetek, dochodu z majątku nieruchomego, definicji występujących w umowie oraz wymiany informacji. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie stosowana w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami Konwencji.

W umowie znalazł się też przepis umożliwiający wymianę informacji podatkowych, który daje stronom prawo m.in. żądania przekazania informacji z instytucji finansowych oraz banków. Konwencja będzie miała zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mieszkających lub mających siedzibę w Polsce, w USA albo w obu państwach.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 16 lipca 2013 r.

Data publikacji: 16 lipca 2013 r.