Polska dąży do usunięcia zapisów dotyczących „odliczeń podatków fikcyjnych” (tzw. tax sparing) z zawartych przez nasz kraj umów. Indie to kolejny kraj, z którym Polska podpisuje porozumienie o zniesieniu klauzuli tax sparing. Protokół aktualizuje listę podatków objętych umową – z podatków polskich usunięty zostaje m.in. podatek rolny i wyrównawczy, strona indyjska usuwa podatek od spółek. Umowa będzie dotyczyć w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, a w Indiach podatku dochodowego oraz edukacyjnego.

W protokole wprowadzono też zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego dla wszystkich kategorii dochodów. Pierwsze czytanie projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez prezydenta protokołu odbyło się 29 sierpnia br. w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych, zaś drugie przeprowadzono 25 września 2013 r. W dalszej kolejności ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.