W lutym 2013 r. Rada UE ustaliła nowe Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020, czyli wydatki, jakie będzie ponosiła Unia w tych latach. 26 maja 2014 r. przyjęta została m.in. decyzja w sprawie zasobów własnych, czyli sposobów finansowania zaplanowanych wydatków z budżetu Unii. Chodzi o wysokość składek wpłacanych przez poszczególne kraje członkowskie do wspólnej unijnej kasy.

Z punktu widzenia Polski zmiany nie są istotne. m.in. zmniejszono liczbę i wysokość rabatów z tytułu obniżki stawki VAT, dopuszczono też redukcje we wpłatach członkowskich Austrii i Danii z tytułu dochodu narodowego brutto. Polska będzie wpłacała do budżetu UE składkę członkowską w szacowanej średniorocznej kwocie 4,8 mld euro. Decyzja wejdzie w życie dopiero po zatwierdzeniu przez wszystkie państwa członkowskie.

Rząd przyjął projekt 30 stycznia 2015 r. 23 lutego br. dokument wpłynął do Sejmu i 3 marca został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych. 19 marca br. przeprowadzono pierwsze czytanie i przyjęto sprawozdanie wraz z poprawką legislacyjną.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego